Hordvik Musikklag
Hordvik Musikklag
 • Nyheter    • Musikklaget    • Medlemmer    • Musikkhus    • Årsplan    • Spilleoppdrag    • Grasrotandelen    • Kontakt    • Linker    • Internt     • Gjestebok  

 

 

   Nyheter
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 726 335

 

 


Årsmelding og saker til årsmøtet

Under kan du lese saksliste til årsmøtet. Årsmelding 2011 ligger inne på internsider, sammen med budsjett og regnskap 2011 og budsjettforslag 2012. Dette regnskapet er ikke revidert

Årsmøtet er 6. mars 2012 kl 19:00 i Hordvik Musikkhus.
Revidert regnskap samt innstilling fra valnemda blir lagt frem på årsmøtet.

̊Årsmøtet skal handsame følgjande saker:

a. Konstituering

1. Opning
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av dagsorden/sakliste 4. Val av møteleiing
5. Val av møtesekretærar
6. Val av protokollunderskrivarar

b. Godkjenning av årsmelding og revidert rekneskap.

c. Saker fremja av styret i musikkorpset og medlemmer.

1. Forslag fra styret om økt kontigent: Ny kontingent: skolemusikkanter 400,-­‐, studenter 600,-­‐, voksne 1.650,-­‐
2. Forslag fra HSML - omformulere lovverk slik at ved eventuell nedleggelse av laget går verdier, utstyr, myndighet og ansvar til HSML. Dette etter en 10 års periode dersom ikke ett nytt lag startes opp.

d. Plan og budsjett, her under medlemskontingent og langtidsbudsjett.

e. Val:
Valnemdas instilling vil bli fremlagt på årsmøtet.

1. Leiar for eitt år
2. 4 styremedlemmer på val for to år og 2 varamedlemmer for eitt år. 3. 2 revisorar for eitt år.
4. 3 medlemmer i valnemnda. Leiar vert valt særskilt.
5. 3 medlemmer til Husstyret. Leiar vert valt særskilt.
Dei som vert vald må ha gyldig medlemskap i laget og ha sagt seg villig til å ta på seg verv. Val skal vere skriftleg dersom nokon krev det.

Val av styremedlemmer vert organisert slik at det vert vald 2 styremedlemmer kvart år.

I 2012 skal det veljast:

Leiar for 1 år
2 styremedlemmer for 2 år
2 styremedlemmer for 1 år
2 Revisorar for 1 år
3 medlemmer i valnemd, leiar vert valt særskilt
3 medlemmer til husstyret, leiar vert valt særskilt.

    Utskriftsvennlig versjon