Hordvik Musikklag
Hordvik Musikklag
 • Nyheter    • Musikklaget    • Medlemmer    • Musikkhus    • Årsplan    • Spilleoppdrag    • Grasrotandelen    • Kontakt    • Linker    • Internt     • Gjestebok  

 

 

   Nyheter
    - Gjeldende lover
    - Lovforslag
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 726 384

 

 


Årsmøte HML 2011

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Hordvik Musikklag innkaller med dette til årsmøte tirsdag 8.mars 2011 kl. 20.00 i Musikkhuset.

Saklisten for årsmøtet er:

a. Val av møteleiar,
- konstitusjon med val møtesekretær og protokollunderskrivere
b. Årsmelding for laget
c. Revidert rekneskap
d. Melding med revidert rekneskap frå dotterlag
e. Kontrakt med dirigenten
- Styret har tilbudt Patrik Randefalk å være dirigent for Hordvik Musikklag i 1 år, med rett til forlengelse i 2 år til.
f. Lovendring
- Styret foreslår nye lover for Hordvik Musikklag
g. Innkomne saker og saker framlagt av styret
h. Kontingent
- Styret foreslår ingen endring av kontingenten for 2011.
i. Budsjett
j. Val, (formann, varaformenn, styremedlemmer, revisorar, valnemd og andre utval).

Dersom nye lover blir vedtatt skal valg foregå etter nye regler: formann velges for 1 år og styremedlemmer for 2 år. I 2011 skal det velges formann og 1 styremedlem, i tillegg varamedlemmer, revisorer, valgkomite og andre utvalg, alle for 1 år.

Valgkomiteen sin innstilling legges frem på årsmøtet.

Regnskap, årsmelding, lover og lovforslag sendes medlemmene som vedlegg til e-post melding. Støttemedlemmer får dokumentene tilsendt i posten. Gjeldende lover og lovforslag kan du finne som egne faner under "Årsmøte HML 2011" på fanen til venstre.

Med vennlig hilsen
HORDVIK MUSIKKLAG

    Utskriftsvennlig versjon