Print this page

Kontakt Hordvik Musikklag
c

Denne inndelingen gjør det enkelt å ta kontakt med laget:


Postadresse:
Hordvik Musikklag
Pb. 33 Hylkje
5877 Bergen

Besøksadresse:
Hordvik Musikkhus
Falkangerveien 31
5108 Hordvik

Kontakt Hordvik Musikklag:
Elisabeth Kvalvåg
Mail: elikva9@gmail.com
Tlf: 415 15 070
Informasjonen går da til styret, som sender informasjonen der den hører hjemme

Kontakt Hordvik Musikkhus:
Svein Tellevik
Mail: svetellev@gmail.com
Tlf: 414 60 171