Hordvik Musikklag
Hordvik Musikklag
 • Nyheter    • Musikklaget    • Medlemmer    • Musikkhus    • Årsplan    • Spilleoppdrag    • Grasrotandelen    • Kontakt    • Linker    • Internt     • Gjestebok  

 

 

   Musikkhus

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 710 621

 

 


Hordvik Musikkhus


Musikklaget hadde ikke eksistert så mange år før det ble bestemt å bygge eget hus. Tomten som huset står på, ble bygslet for 25 kr i året, og den 27.10.1925 begynte dugnadsarbeidet med å bygge musikkhuset. Åpningsfesten ble holdt den 21.02.1926, og navnet på huset ble ”Samhald”. Dette huset var i bruk helt til 17.mai 1974.

Da huset hadde stått i omtrent 45 år, var det i så dårlig stand at noe måtte gjøres. Det var brukt gamle materialer ved byggingen, og det var kaldt og trekkfullt. I tillegg var det en del vannlekkasjer fra taket, derfor ville laget bygge nytt. Det ble sendt inn tegninger til kommunen, men det ble ikke godkjent. Etter flere avslag, fikk medlemmene lov å utføre omfattende reparasjoner av huset. Da bygget laget det nye huset over det gamle, og det gamle ble revet og bært ut. Dette ble gjort på dugnad av medlemmene og bygdefolk som meldte seg inn som støttemedlemmer. Skog ble kjøpt på rot, og ble høgd og sagd opp på dugnad for å spare penger. Etter minst 5000 dugnadstimer, sto huset ferdig og ble innviet 21.05.1976, på dagen 50 år etter innvielsen av det gamle huset.

Musikkhuset fremstår i dag som ett moderne forsamlingshus. Kjøkkenet er påbygd med steamemaskin og oppvaskavdeling. Vi har flere kjøleskap og to komfyrer. Nytt kjøkkenservice til 100 personer ble kjøpt inn ved juletider i 2012. Vi har isolert taket i salen og lagt nytt gulvbelegg. Taket i salen har fått lydabsorberende felt i taket for å høyne akustikken. Huset benyttes i dag til lagets egne øvelser i tillegg til skolemusikken. Det er mye utleid i helgene til runde dager eller andre festligheter. For leiepriser, se linken til venstre.Utskriftsvennlig versjon